Valtuustoaloite: Lyhyempi työaika ansiotasoa alentamatta

Esitän, että Turun kaupunki alkaa valmistella lyhyemmän työajan kokeilua parhaaksi katsomaansa toimipisteeseen hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa ja varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi uusi mielenterveys- ja päihdeyksikkö tai jokin vanhuspalveluiden työpaikka kuten kotihoitoalue sekä päiväkoti.

Erilaiset työhyvinvointitutkimukset kertovat huolestuttavia tietoja eri ammattien tilanteesta. Tuorein Kunta10 -tulos kertoo, että hoitoalan työntekijöillä oli eniten eettistä kuormitusta ja palautuminen työpäivän aiheuttamasta rasituksesta oli heikointa. Nuoret alle 30-vuotiaat työntekijät kokevat eniten työstressiä, samalla kasvaa huoli alle 40-vuotiaiden työntekijöiden jaksamisesta ja alentuneesta työkyvystä.

Turun kaupungilla on vaikeuksia rekrytoida työntekijöitä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Rekrytointihaasteet aiheuttavat kaupungin henkilöstökuluissa talousarvion alituksen ja samalla ostopalveluiden ylityksen.

Nämä huolestuttavat tiedot ja havainnot edellyttävät työelämän ja työolosuhteiden kehittämistä. Yksi tapa uudenlaiseen kehittämisotteeseen on lyhyemmän työajan kokeilu Turun kaupungilla. Työajan lyhentämiskokeilu ei ole uusi ajatus, eri maissa ja Suomessakin on kokeiltu eriaikoina työajan lyhentämisen vaikutuksia. Suomen valtion tukemassa kuntakokeilussa 1997- 1999 saatiin hyviä tuloksia mm. työuupumus väheni, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottui. Työnjakamisen 6+6- malli ei vaikuttanut lisänneen kustannuksia. Lyhyempi työaika tutkitusti lisää hyvinvointia, motivaatiota, työtehoa ja työhön sitoutumista. Turun Sanomat uutisoi 26.10.2021, että kaikista naisista osa-aikaisesti työskentelee jo lähes 25 prosenttia. Erityisesti naisilla on vaikeuksia yhdistää työtä ja muuta elämää. Lyhyemmällä työajalla ansiotasoa alentamatta Turun kaupunki edistää työelämän kehittämistä erilaisten tarpeiden mukaisesti ja lisää työntekijöiden hyvinvointia. Lisäksi lyhyempi työaika lisää kaupungin houkuttelevuutta työnantajana.

Tarvitsemme kunnista tuoreita kokemuksia ja vaikuttavuustutkimusta lyhyemmästä ja joustavasta työajasta ansiotasoa laskematta. Lyhyemmän työajan kokeilu osoittaa mm. Missä määrin työajan lyhennys vaikuttaa työntekijöiden saatavuuden haasteisiin, työkyvyttömyyskustannusten vähenemiseen sekä palveluostojen tarpeeseen.

Lyhyemmän työajan kokeilun aiheuttamat lisäkustannukset eivät muuta kaupungin talousarviota, sillä kustannukset tasoittuvat mm. ostopalveluiden, sairauspoissaolojen, vuokratyön käytön ja henkilöstön vaihtuvuuden vähentymisen kautta.

Aloitteen tarkoitus on, että kaupunki sitoutuu aloittamaan lyhyemmän työajan pilotoinnin, lyhentämällä henkilöstön viikkotyötuntimäärän 30 tuntiin nykyisestä 38,25 viikkotyötunnista vähentämättä palkkaa sekä aloittamaan tarvittavan rekrytoinnin kyseisiin pilottiyksiköihin, suunnittelemaan työvuorot lyhyemmän työajan mahdollistamalla tavalla, seuraamalla ja mittaamalla pilotin vaikutuksia henkilöstön saatavuuden haasteisiin, hyvinvointiin, poissaoloihin ja talouteen.

Hyvä työnantaja huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämisestä, osa-aikaisten naisten ja nuorten työtilanteen paranemisesta, työelämän laadullisesta kehittymisestä sekä arvostaa hoiva- ja hoitoalan henkilöstöä. Poliittiset päättäjät mahdollistavat työkykyä ja -hyvinvointia tukevat resurssit.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme Turun kaupunkia valmistelemaan lyhyemmän työajan kokeilun vähintään kahteen valitsemaansa toimipisteeseen hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa sekä varhaiskasvatuksessa.

 

Turussa 14.11.2021 Viivu Seila

 

 

Kommentit

Submitted by Champ (ei varmistettu) on Ke, 19.01.2022 - 10:01

Ikilinkki

voitko hakea lapseni päiväkodista kun työpäiväni kestää matkoineen 9 tuntia ?

Lisää kommentti

Tällä kysymyksellä varmistetaan, että et ole roskapostia lähettävä skripti.

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.