Vaaliteemat kuntavaaleissa 2021

6h työpäivä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat vaakalaudalla. Tästä syystä haluan Turun kaupungin pilotoivan lyhyemmän työajan ja seuraavan sen vaikutuksia työkyvyttömyyskustannuksiin, sekä työurien pidentymiseen. Näin Turun kaupunki parantaa työnantaja imagoaan ja lisää työhyvinvointia sekä tehokkuutta kyseisillä sektoreilla. Lyhyempään työaikaan siirtyminen mahdollistaa työnjakamista nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Näin säästöjä syntyy työttömyyskustannuksissa ja muissa sosiaaliturvamenoissa ja tuloja tulee lisää verotuloissa.

6h työpäivästä Turun kaupungin sosiaali- ja terveysalan henkilökunnalle poliittiset nuoret ovat Turussa tehneet jo kuntalaisaloitteen. Jos olet turkulainen, etkä ole vielä allekirjoittanut aloitetta käythän allekirjoittamassa aloitteeen tästä.

 

Kestävä kaupunki

Kestävä kaupunki rakennetaan puusta ja arkkitehtuurissa huomioidaan viherrakentaminen. Lähijuna kuljettaa töistä kotiin.

Julkisissa hankinnoissa kriteerinä on oltava tuotannon ympäristövaikutukset. Paikallisen osaamisen ja lähituotannon vaikutukset ovat kestäviä niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta.

Jokaisella asuinalueella pitää olla ulkoliikuntamahdollisuuksia, joko kunto-/luontoreitin tai liikuntalaitteiden, kenttien tai skeittiparkkien muodossa. Esteettömyys on otettava huomioon.

Ruissaloa pitää kehittää virkistysalueena mm. kävelyreittejä tulee valaista, jotta pimeälläkin voi liikkua.

 

Koiraystävällinen kaupunki

Eläimet lisäävät omistajiensa hyvinvointia. Kaupunkisuunnittelussa tuleekin ottaa huomioon, että muun muassa koirien ulkoilutukselle on mahdollisuuksia. Kaupungilla tulee olla riittävästi puistoalueita ja roskiksia. Asuinalueilta tulee löytyä koirapuistoja, lisäksi Turkuun on tilausta vuokrattavalle koirametsälle. Sosiaalistettu ja vapaana liikuntaa saava koira voi hyvin ja koirasta on iloa.

 

Nuorisoneuvola

Nuorisoneuvolassa jokainen nuori kohdataan joka vuosi vähintään tunnin kahden kesken ammattihenkilön kanssa. Tapaamisessa käydään nuoren elämän oleelliset asiat läpi ja kartoitetaan nuoren fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne. Neuvotaan nuorelle kuuluvista palveluista, harrastemahdollisuuksista ja ohjataan tarpeellisissa asioissa.

Nuorisoneuvolan tavoitteet

nuorten työkyvyn säilyminen.

Nuorten päihteiden ongelmakäytön ja itsemurhien määrän väheneminen.

Oikea-aikainen apu, ennaltaehkäistä haasteet ennen ongelmien kasaantumista yhdeltä luukulta.

 

Viikossa hoitoon

Kehittämällä julkisella puolella digitaalisia lääkärinkonsultaatioita voidaan onnistua lyhentämään jonoja. Lisäksi julkisen puolen työolojen kehittäminen ja riittävän henkilöstö- ja tilaresurssien varmistaminen takaa puitteet laadukkaalle ja riittävälle hoidolle. Tavoite on päästä tarvittavan avun piiriin viikon sisällä yhteydenotosta.

Lisää kommentti

Tällä kysymyksellä varmistetaan, että et ole roskapostia lähettävä skripti.

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.