SDP:n puoluekokous 2020

Mikä on puoluekokous?

 • Puoluekokous järjestetään kolmen vuoden välein.

  • Edellinen oli vuonna 2017 ja seuraava on vuonna 2023

 • puoluekokouksessa päätetään

  • puolueen puheenjohtaja, puoluehallitus ja puoluevaltuusto

  • Päätetään poliittinen ohjelma ja periaatejulistus

 • Puoluekokoukseen osallistuu ympäri Suomea 500 puolueen jäsentä, riippuen alueiden jäsenmäärästä

 

Puoluekokousedustajat

Puoluekokousedustajat ovat puolueen jäseniä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja tahtonsa toimia puoluekokousedustajana. Kiinnostuksen voi ilmaista esimerkiksi puolueosaston puheenjohtajalle, jollei puolueosaston kokouksessa ehditä kysyä halukkaita. Tapoja esittää halukkuus puoluekokousedustajaksi voi olla muitakin riippuen paikasta. Puolueen jäsenet äänestävät puoluekokousedustajat.

 

Toisin sanoen puoluekokous on merkittävä tilaisuus, jossa vaikutetaan puolueen ja yhteiskunnan tulevaisuuteen. Puolueohjelman on oltava ajankohtainen ja pitää sisällään ihmisille tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Jollei näin ole, puolueen toiminta on melko heikolla pohjalla.

 

Työryhmät

Puoluekokouksien välillä SDP:n työryhmät työskentelee omien aiheidensa parissa. Alla työryhmät lueteltuna.

 • Teknologinen kehitys ja työn murros: Varhaiskasvatus ja perhe, koulutus ja sivistys, TKI, tiede, tutkimus ja teknologian kehitys, työelämä ja työvoima

 • Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle: Maa- ja metsätalous, kestävä ruuantuotanto ja eettinen kuluttaminen, ilmasto ja ympäristö

 • Demokratian tulevaisuus: Ihmisten välinen tasa-arvo, kulttuuri, liikunta ja nuoriso, sisäinen turvallisuus, demokraattinen osallistuminen, oikeusvaltion kehittäminen

 • Globaalin keskinäisriippuvuuden tulevaisuus: Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, Eurooppa, Pohjoismaiden yhteistyö, globaalit asiat

 • Talousjärjestelmä ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen: Sosiaali- ja terveys, talous ja verotus

 • Rakennemuutos ja kaupungistuminen: Elinkeino, energia, asunto, liikenne, kunta

 • Vammaispoliittinen työryhmä

 • Periaatejulistus

Puoluekokousta on paikka, jossa ohjelma- ja työryhmätyölle annetaan hyväksyntä. Aloitteet puoluekokoukseen pitää lähettää hyvissä ajoin edellisen vuoden lopulla, jotta aloitteita ehditään työstämään.

 

 

 

Lisää kommentti

Tällä kysymyksellä varmistetaan, että et ole roskapostia lähettävä skripti.

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.