Opiskelijoiden ja nuorten hätähuutoon on vastattava Turussa

Korona-ajan sosiaalinen eristyminen ja sen tuomat uudet haasteet ja rasitteet ovat rasittaneet erityisesti nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyttä. Kyselyt ja tutkimukset toinen toisensa jälkeen toistavat huolestuttavaa viestiä suoranaisesti mielenterveyden kriisistä. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toimeksiannosta tehty kysely osoittaa 41% alle 25-vuotiaista kokevan sosiaalisen eristäytymisen vaikuttaneen negatiivisesti hyvinvointiin. Helsingin yliopiston 2020 loppuvuonna toimittamassa kyselyssä puolestaan jopa 60 prosenttia kertoi olevansa joko täysin uupunut tai riskissä uupua.

Tähän mielenterveyden kriisiin tulee vastata myös Turussa. Kaupungin tulee panostaa hoitoon pääsyn nopeuteen sekä matalan kynnyksen palveluihin ja varhaiseen tukeen, jotta mielenterveyden haasteisiin saadaan apua ennen niiden pahenemista. Turussa tulee tehdä päätös terapiatakuun toteuttamisesta osana laajempaa mielenterveysohjelmaa, jossa asetetaan selkeät ja konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Neuvolapalveluiden laajentaminen koskemaan koko lapsuutta ja nuoruutta takaisi, että jokainen tulee kohdatuksi. Tällä hetkellä ne jotka osaavat etsiä tuen ja vaatia avun, saattavat sen saada, mutta eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi tukiverkon tulee olla jokaisen saatavilla helposti ilman suurempia pinnistelyjä tai erityistä tuntemusta palveluverkostosta. Nuorisoneuvolassa jokainen nuori kohdattaisiin vuosittain ajan ja ammattitaidon kanssa, jolloin nuoren yksilöllistä kehitystä pystytään seuraamaan, havaitsemaan ajoissa hälyttävät merkit ja ohjaamaan yhdeltä luukulta oikean tuen piiriin ennen ongelmien kasaantumista. Jo nyt suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja on mielenterveydelliset vaivat. Näin ei todellakaan voi jatkua. Neuvolajärjestelmän kehittäminen kattamaan koko lapsuuden ja nuoruuden voi parantaa nuorten työkykyä, vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja itsemurhia.

Toimia mielenterveyden kriisin korjaamiseksi tarvitaan nyt ja toimimattomuus vain entisestään pahentaa tilannetta lisäten inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia yhteiskunnalle. Nuorissa ja opiskelijoissa on Turun ja koko Suomen tulevaisuus ja heistä huolehtiminen paras investointi tulevaisuuteen.


Ville Kurtti
Puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK

Viivu Seila
1. varapuheenjohtaja
Demarinuoret

 

 

 

Lisää kommentti

Tällä kysymyksellä varmistetaan, että et ole roskapostia lähettävä skripti.

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.