Itsemurhat

Tänään sytytetään kynttilä itsemurhan tehneille. Nuorten itsemurhat ja itsetuhoinen käytös oli minun politiikkaan mukaan lähdön ydin. Keväällä 2019 vaalien aikana laskin kaikki minua ja lähipiiriäni koskeneet alle 25-vuotiaiden itsemurhat. Niitä oli seitsemän. Laskin lukuun mukaan myös ne, jotka olivat kuolleet huumeisiin. Sillä lasken haitallisen päihteiden käytön itsetuhoiseen käytökseen. Kun ei ole hyvä olla, eikä keinoja oman elämänsisällön muuttamiseen paremmaksi, päihteet tulee nopeasti elämää täyttäväksi osaksi. Taustalla on yleensä jokin Maslowin tarvehierarkian mukaisista tarpeista, jotka ei tule tyydytetyksi. Syystä tai toisesta.

Huomasin terapiassa itkeväni todella usein muiden ahdinkoa ja sitä, etten pysty tekemään mitään. Voin vain katsoa vierestä kun muut voi psyykkisesti pahoin. Aloin jossain vaiheessa pelkäämään, joka kerta kun ambulanssi meni ohi, että joku läheisistä ystävistäni on löydetty kuolleena, joko itsemurhan tehneenä tai vedettyään liikaa huumeita. Se oli todella kuormittavaa. Terapiassa pikkuhiljaa aloin oivaltamaan, etten pysty vaikuttaa toisten päätöksiin. Oivalsin myös, että näiden kaikkien alle 25-vuotiaiden nuorten oireiluun olisi pitänyt puuttua jo huomattavasti aiemmin. Esimerkiksi peruskoulussa. Vaikka kuka sanoo mitä, niin kyllä lapsen oireilun huomaa. Meillä ei ole vain tarpeeksi resursseja siihen, että pystyisimme tarjoamaan juuri sitä tukea ja apua mitä perheet tarvitsisivat.

 

Nuorisoneuvolasta apua

Pohdin kaiken maailman ryhmädynaamisia terapiamuotoja koko kaveriporukalle. Koen kuitenkin itseni kovin pieneksi ja voimattomaksi uusien terapiamuotojen luomisessa. Lopulta keksin nuorisoneuvolan. Nuorisoneuvolan luontiin ja kehittämiseen voi vaikuttaa poliittisesti. Jokainen lapsi ja nuori tulee kohdata aikuisen toimesta. Kun jokainen nuori kohdattaan vuosittain tunnin verran, pystyttään oikeilla kysymyksillä ja aidolla läsnäololla saamaan aika kattava tieto ja ymmärrys jokaisen nuoren sen hetkisestä tilanteesta. Kaikki nuoret eivät tarvitse erityistä tukea. Toisilla on luonnostaan hyvinvointia tukevat harrastukset ja toimiva tukiverkosto. Kaikilla ei kuitenkaan ole. Ja niillä joilla ei ole, voivat tarvita enemmän neuvoa, jotta tarvittavat tukiverkostot löytyvät. Nuorisoneuvola olisi palvelun ohjaukseen toimiva systeemi.

Jokaisen lapsen vanhemmatkin ovat vain ihmisiä, ja ihmisillä sattuu olemaan huonompia ja parempia jaksoja elämässään. Kun joku kasvatus- ja hyvinvointialan ammattilainen kohtaa lapsen, hän saattaa huomata jotain mitä perheessä ei ole syystä tai toisesta huomattu. Esimerkiksi juuri lasta kiinnostavan harrastuksen puutteen. Tällöin tämä ammattihenkilö nuorisoneuvolassa pystyy auttamaan lasta vaikka löytämään kaupungista harrastuksen, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Nuorisoneuvola käynneillä kävisi ilmi myös riskitekijät lapsen myöhemmälle masennukselle esim. elämän kaoottisuus, turvallisuuden tunteen puute, erityisopetuksen tarve ja niin edelleen.

 

 

 

Kommentit

Submitted by Anna (ei varmistettu) on Ma, 18.11.2019 - 12:41

Ikilinkki

Nuorisoneuvolassa käynti vuosittain? Miten tämä eroaa esimerkiksi terveydenhoitajasta? Itse kävin vuosia koulussa terveydenhoitajalla ja alipainoni takia säännöllisesti myös ravintoterapeutilla. Joka paikassa kysyttiin miten kotona menee. Hymyilin kauniisti ja kerroin, että oikein hyvin. Minulla oli hyvä koulupaikka ja hyvät harrastukset. Ulkoisesti kaikki näytti hyvältä. Todellisuudessa kotoa löytyi ahdistuneet vanhemmat, joista äiti vielä pahasti alkoholisti. Miten tämä auttoi minua mitenkään? Että vuosittain joku kysyy miten asiat menee. Harvemmin nuoret kuitenkaan kertovat tuntemattomille miten asiat todella ovat kotona.

Submitted by Anonyymi (ei varmistettu) on To, 21.11.2019 - 08:04

Ikilinkki

Yhteiskunnan tulisi kyetä paremmin tukemaan sitä, että nuoren tarpeet huomioidaan.

Fyysiset tarpeet kuten laadukas ja ravitseva ruoka, puhdas vesi ja ilma sekä myös riittävä liikunta on perustarpeita, jotka tarjoavat pohjan nuoren hyvinvoinnille.

Turvallisuus tarkoittaa fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Nuoren elinympäristö voi olla sellainen, että suurimman vaaran fyysiselle ja henkiselle turvallisuudelle aiheuttaakin esimerkiksi päihteet kuten huumeet. Esimerkiksi koulussa on coolina pidetty porukka, jonka kautta saa huumeita ja muita päihteitä.

Läheisyys ja rakkauden tarpeet vaativat porukan johon nuori kokee kuuluvansa, kuten perhe jossa välitetään ja rakastetaan sekä kaverin ja kaveriporukan vaikka koulun ja harrastusten kautta johon kuulua tärkeänä osana. Vaarana on että läheisyyttä ja rakkautta aletaan hakea väärästä porukasta tavalla, joka sitä ei tarjoa turvallisesti esimerkiksi päihteiden yms. kautta.

On tärkeää, että nuori kokee, että häntä arvostetaan ja hän arvostaa myös itseään. Yhtä tärkeää nuorelle on myös kyky arvostamaan muita ja nähdä arvokasta arvostamisen arvoista ympärillään.

Kyky itsensä toteuttamiseen tuo nuorelle mahdollisuuden ottaa omat kykynsä ja potentiaalinsa täydesti käyttöön.

Esimerkiksi koulun ei pidä mielestäni pyrkiä 100% itsensä toteuttamiseen. Nuorella tulee mielestäni olla esimerkiksi 5-10% kouluajasta mahdollista toteuttaa itseään, jolloin kuitenkin suurin osa yli 90% nuoren koulussa oloajasta jää muiden alemman tason tarpeiden toteuttamiseen.

Opettajalla on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa luokan ilmapiiriin, vaikkakin vaikutus on hyvin tärkeä. Esimerkiksi samalla opettajalla voi olla eri vuosina hyvin erilaisen ilmapiirin omaavia luokkia. Yksi oleellinen kysymys tässä on millaiset oppilaat valikoituvat luokan johtohahmoiksi.

Jos johtohahmoiksi valikoituvat vaikka kaksi positiivista ja reipasta tyttöä, jotka ottavat kaikki mukaan ja pitävät yllä positiivista ilmapiiriä luokassa. Tuossa luokassa kaikki kokevat itsensä hyväksytyiksi ja tärkeiksi eikä esimerkiksi kenenkään kiusaamista hyväksytä.

Seuraavana vuonna saattaakin samalla opettajalla olla luokka, jonka johtohahmoiksi valikoituu kaksi poikaa, jotka pitävät vallasta kiinni muita alistamalla ja pilkkaamalla yms. ja pyrkivät vielä myymään päihteitä muille.

Näissä kahdessa eri vuosien mutta saman opettajan luokassa voivat nuoren kasvuolosuhteet, jotka muokkaavat nuoren koko loppuelämää olla hyvin erilaiset.

Tulisi kyetä vaikuttamaan siihen, millaiset nuoret valikoituvat kunkin luokan johtohahmoiksi ja millaisen ilmapiirin nämä luokan johtohahmot luovat ympärilleen.

Uskon että nuorisoneuvolla on hyvä tapa lisätä nuorten ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pelkkä kuinka menee ja onko kotona kaikki kunnossa ei riitä kysymyksiksi.

Nuorisoneuvolassa nuoren tarpeisiin voidaan paneutua asiantuntevammin ja tarkemmin kuin nykysysteemin satunnaisella käynnillä terveydenhoitajalla.

Lisää kommentti

Tällä kysymyksellä varmistetaan, että et ole roskapostia lähettävä skripti.

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.