Henkilöstön tila korjattava Turun sote-palveluissa

Aloite

 

Kouluterveydenhuollon, kotihoidon, neuvolapalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä terveysasemien henkilöstön tilan korjaamiseksi.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiltä on syksyn mittaan tullut useita huolestuneita yhteydenottoja lautakunnan jäsenille. He ovat ilmaisseet huolensa resurssien vähyydestä, palveluiden laadusta ja kuntalaisten turvallisuudesta toivoen, että tilanteeseen reagoitaisiin välittömästi. Viestit ovat selvityspyynnön liitteenä (Liite 1 kotihoidon adressi, Liite 2 & 3 terveysasemien tilasta tulleet sähköpostit, Liite 5 Lakkatien erityislastenkodin lähettämä sähköpostiviesti ja Liite 4 lastensuojelun sijaishuollosta tullut sähköposti). Viesteistä päätellen yksiköiden työntekijät kokevat olevansa selkeästi epätoivoisessa tilanteessa. Siksi aloitteen allekirjoittaneet vaativat, että yhteydessä olleet tahot saavat aloitteen oheen julkisen vastauksen heidän ilmi tuomiin epäkohtiin.

Pyydämme aloittamaan erityisiä toimenpiteitä kriisiytyneiden palveluiden korjaamiseksi. Henkilöstön ”saatavuusongelmien” tai koronan aiheuttamien haasteiden toteaminen ei ole riittävä peruste olla aloittamatta vaikuttavia toimenpiteitä.

Alla on listattu toimenpiteet, joita esitämme tilanteen korjaamiseksi.

1. Vakinaistetaan pitkäaikaisesti määräaikaisella sopimuksella työskentelevät

2. Hyödynnetään paremmin oppisopimuskoulutusta

3. Kokeillaan vakanssittomuutta tai muuta joustavaa tapaa palkata ihmisiä vakinaisiin työsuhteisiin tarpeen mukaan

4. Harmonisoidaan palkat vuoden 2022 aikana naapurikuntien ja kuntayhtymien tasolle

5. Psykososiaalista kuormitusta vähennetään Mäntymäen ja Keskustan ta:lla

 

Nyt on aika myöntää, ettei hyssyttely auta ja otettava tosissaan henkilöstön esille tuomat epäkohdat. Me emme voi siirtää palveluita tässä kunnossa hyvinvointialueelle.

 

Turussa 2.2.2022

 

Lautakunnan sd-ryhmä

Viivu Seila

Minttu Ojanen

Timo Nurmio

Maria Kumpuoja

 

 

 

 

Liite 1 (kotihoito 19.11.2021)

Adressi Turun kaupungin kotihoidon palveluiden säilymisen puolesta.

Arvoisat Turun Kaupungin Päättäjät Tähän olemme nyt tulleet. Pelkäämme asiakkaittemme puolesta. Emme aina kykene antamaan heille heidän tarvitsemaansa palvelua, siinä määrin kuin on luvattu. Meillä ei ole aikaa tehdä hoitotyötä palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Asiakkaamme ovat oikeutettuja palvelusuunnitelmassa sovittuun aikaan. He maksavat koko ajasta, osa hyvin pienistä eläkkeistään. Liian usein on tilanteita, jossa asiakkaalle on laitettu esimerkiksi iltakäyntiin aikaa 30 minuuttia, mutta työlistamme antaa myöden vain 10-15 minuuttia. Tämä voi toistua illasta toiseen. Yritämme parhaamme ja suoriutua töistä työajan puitteissa, tämä on nyt lähes aina ja jokaisessa vuorossa mahdotonta.

Sijaisia on vaikea saada ja me työssä olevat teemme pitkiä päiviä, aamu seitsemästä ilta puolikymmeneen. Tulemme vapaapäivinä töihin tietoisena siitä, että vapaa jää yleensä saamatta. Korvaus työstä ja menetetystä vapaa-ajasta on tällä hetkellä aivan liian pieni. Me tarvitsemme ehdottomasti lisää työntekijöitä! Jaksaminen alkaa olla lopussa, työpaikoilta on jo lähtenyt liian monta lähihoitajaa pois. Mitä sitten tapahtuu jos meistä kukaan ei enää jaksa tehdä tuplavuoroa tai tulla vapailta töihin? Koko Suomi on samassa jamassa hoitajapulan kanssa. Nyt on pidettävä kiinni henkilökunnasta!

Meitä on useita, jotka tulemme paremmin maksavasta naapurikunnasta Turkuun töihin. Tosi asia kuitenkin on, että me olemme Turun kaupungille työntekijöinä tärkeämpiä kuin kaupunki työnantajana meille.

Me allekirjoittaneet olemme sitoutuneita työhömme, työyhteisöömme ja asiakkaisiimme. Muuten olisimme jo vaihtaneet työnantajaa. Pidämme työstämme, ihan todella pidämme, mutta tämä alkaa olla mahdoton tilanne. Me kannamme vastuuta, että jokainen asiakas saisi edes lähelle sen, mitä tarvitsee ja mistä maksaa. Me omalla työllämme mahdollistamme todella monen turkulaisen ihmisen kotona asumisen, kun se muutoin olisi täysin mahdotonta. Työnkuva on laaja, tuntuu että sillä ei ole rajoja. Rajat meille on kuitenkin ajallisesti laitettu, ja niistäkään emme nyt pysty pitämään kiinni.

Yksi tärkeä asia joka ohjaa työtämme ja antaa korvaamatonta tietoa kaikille asiakkaan kanssa toimiville, ovat mittarit ja arvioinnit. Näiden tekemiseen on aivan liian vähän aikaa, joten arvioinnit eivät ole välttämättä ajantasaisia ja luotettavia.

Tuntuu että vastuunkanto tästä kaikesta onnistuu usein vain tekemällä kaksi työvuoroa peräkkäin ja tulemalla vapaalta töihin.

Myös esimiehemme ovat kohtuuttomassa asemassa. Työaika menee sijaisten tuloksettomaan etsimiseen ja lopulta pyyntöön, että joku tekisi toisen vuoron perään tai tulisi vapaalta töihin.

Vain tuntuvalla palkankorotuksella saamme uusia työntekijöitä, sekä olemassa olevat pysymään töissä. Haluamme tehdä työtä ylpeinä ja tuntea itsemme tärkeiksi siinä, mitä teemme. Nyt on olo, että ammattitaitoamme ei arvosteta. Myös asiakkaan pitää saada tuntea itsensä arvokkaaksi ja tulla kohdelluksi ihmisenä.

Olemme koonneet voimamme yhteen. Kävimme läpi kaikki 22 Turun kotihoidon aluetta, sekä virtuaalin. Kentältä huokui iso huoli jaksamisesta. Adressiin kertyi 283 nimeä. Kaikkia emme tavoittaneet esimerkiksi pitkien sairaslomien, myös osa sijaisista ja varahenkilöistä jäi tavoittamatta.

Vetoamme teihin hyvät päättäjät, jotta jaksaisimme ja asiakkaamme saisivat ansaitsemansa tuen ja turvan.

Terveisin Turun kaupungin kotihoidon hoitajat.

 

Liite 2 (Terveysasemat 24.8.2021)

terveysasemien henkilöstön tilanteesta ja palveluiden heikosta tasosta

Apulaispormestari Elina Rantanen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Me allekirjoittaneet henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet sekä terveysasemien henkilöstöä edustavat työsuojeluvaltuutetut haluamme tällä kirjelmällä tuoda esiin huolemme terveysasemien henkilöstön tilanteesta ja palveluiden heikosta tasosta.

Terveysasemien tilanne on ollut huono jo vuosia, kriisiytyminen ei johdu pelkästään koronasta. Aluehallintovirasto on tehnyt vuonna 2018 työsuojelutarkastuksen terveysasemille, ja jo tuolloin on esille noussut kuormitus ja sen hallinta. Tarkastuksilla heräsi huoli työntekijöiden jaksamisesta, sillä kyse ei tuolloinkaan ollut väliaikaisesta paineesta, vaan sitä oli kestänyt jo pitkään. Työnantaja sai kehotukset ryhtyä toimiin psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi tasolle, jolla se ei aiheuta työntekijöiden terveydelle haittaa tai vaaraa. Tarkastus jatkuu edelleen, koska riittäviä toimenpiteitä ei ole tehty.

Tilanne on tästä vain pahentunut. Kokeneita hoitajia on lähtenyt ja lähtee edelleen, mikä aiheuttaa sen,

että valtava määrä osaamista on hukattu. Tällä hetkellä myös lääkäreitä puuttuu esim. Mäntymäen terveysasemalta 30 %. Terveysasematyö ei ole vaativuutensa vuoksi vastavalmistuneelle hoitajalle oikea paikka.

Kuormitusta aiheuttaa suuri työmäärä sekä se, ettei työtä voi tehdä riittävän hyvin. Avustavan henkilöstön vakansseja on vuosien varrella lakkautettu (esim. konekirjoittajat, toimistohenkilökunta), mikä tarkoittaa sitä, että hoitajat ja lääkärit tekevät hallinnollisia tehtäviä. Tämä puolestaan on pois potilastyöstä. Suurena syynä hoitajien kadolle on palkkaus. Ympäristökunnissa terveysaseman sairaanhoitajan palkka on noin 130 € parempi, minkä lisäksi työn kuormittavuus on pienempi. Jos sairaanhoitajien palkkaa korotettaisiin 5 prosentilla, ei päästäisi edes ympäristökuntien tasolle. Turulla ei ole pelkoa palkkaveturina toimimisesta, mikäli se maksaisi edes saman tasoista palkkaa kuin ympäristökunnat.

Paikallisista medioista olemme saaneet lukea, että palkkausongelmalle ei olla tekemässä mitään. Tällaisilla lausunnoilla Turun työnantajamaine heikkenee edelleen. Lisäksi terveysasemien kriisiytynyt tilanne heikentää kaupungin vetovoimaa yleisesti ottaen. Terveyspalveluiden saatavuus on yksi kriteeri, jolla ihmiset valikoivat tulevaa asuinkuntaansa.

Terveyskeskustyön kuormittavuutta, hoitajien ja lääkäreiden irtisanoutumisia ja työvoimapulaa ovat sekä pääluottamusmiehet että työsuojeluvaltuutetut tuoneet toistuvasti vuosien ajan esiin niin terveyspalveluiden ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden johdolle kuin henkilöstöjohdollekin. Muistutamme työnantajan työsuojeluvastuusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, jotka mielestämme ei terveysasemien kohdalla ole toteutuneet.

Toivomme, että te uudet päättäjät todella havahtuisitte ja puuttuisitte kriisiytyneeseen tilanteeseen ennen kuin tapahtuu potilasvahinkoja.

Pääluottamusmiehet

Pia Jormakka/Tehy, Jaana Rönnholm/SuPer, Paula Mecklin/JUKO, Iris Pitkäaho/JHL ja Päivi Oikarinen/Jyty

Työsuojeluvaltuutetut

Heini Ranta ja Katja Huukkala

 

liite 3 (Terveysasema 9.11.2022)

Terveysasemien tilanne

Hei Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen!

Huomisella lautakunnan listalla on Päivi-Leena Honkisen antama selvitys Avin selvityspyyntöön lukuisista terveyskeskuksen toimintaan liittyvistä ilmoituksista, kanteluista ja yhteydenotoista.

Selvitys ei kaikilta osin vastaa todellisuutta. Tässä myös muutamia taustatietoja.

 1) "Kiireellisiin puheluihin vastataan saman päivän aikana".

       Kiireellisiin puheluihin ei aina pystytä vastaamaan saman päivän aikana.

"Kiireettömiin puheluihin pyritään vastaamaan kolmen päivän sisällä": kolmen kuukauden aikana puheluita on poistettu selvityksen mukaan yhteensä 9500, ei siis voi mitenkään toteutua kuin osassa kiireettömiä puheluita.

Tänään Keskustan terveysaseman jonossa on 577 potilasta. Nämä ovat siis potilaita, jotka ovat saaneet yhteyden terveysasemalle, hoidontarpeenarvioinnissa on päädytty siihen, että lääkärin vastaanottoaika on tarpeellinen. Potilas on laitettu jonoon odottamaan aikaa.

Lääkkeeksi tilanteeseen on päädytty hankkimaan palveluita ostopalveluina. Tämä on hyvä toimenpide ensiavuksi mutta ei taatusti onnistu ilman ongelmia. Hoidontarpeenarviointi on vaativaa työtä jo sinänsä. Erilaisten käytäntöjen ja ohjeiden sisäistäminen vie aikaa, ajan varaaminen teknisesti ei aina ole ihan helppoa. Uudella työntekijällä menee aikaa ohjeiden etsimiseen tai kollegan konsultoimiseen. Potilaan hoidon kiireellisyyden arvioinnissa ei ole varaa virheisiin. Työtä myös helpottaa suunnattomasti, jos yhtään tuntee henkilökuntaa, jolle on varaamassa aikaa. Esimerkiksi kaikki lääkärit eivät tee kaikkia toimenpiteitä, joku on erityisen hyvä jossakin toimenpiteessä jne. Potilas tulee hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla, jos näitä asioita pystytään ottamaan huomioon ajanvarausta tehtäessä.

Potilaan puhelu tai käynti asemalla ajan varaamiseksi on ensimmäinen kontakti palveluprosessissa. Ensimmäisen kontaktin pitää onnistua hyvin, jotta potilaan asia saadaan hoidettua mahdollisimman tehokkaasti ja elegantisti. Mikäli potilaan asia onnistutaan hoitamaan kerralla maaliin jouhevasti, potilaan ei tarvitse olla uudelleen yhteydessä terveysasemalle. Näin myös henkilökunnan kuormitus vähenee, kun yhteydenottojen määrä vähenee.

Selvityksestä käy ilmi, että terveysasemille tulevat puhelumäärät ovat huikeita. Yksityisen palveluntuottajan hoitajan pitäisi pystyä arvioimaan kymmeniä potilaita päivässä ja varaamaan heille aikoja, mahdollisesti ilman mitään aikaisempaa kokemusta ko. työstä. Epäilen, että tavoite hoidetuista puheluista tai vastaanotoista ei täyty. Suurena huolena on myös, että potilaita ei hoideta loppuun, vaan hoito on kuitenkin loppujen lopuksi terveysaseman vastuulla.

Perusterveydenhuolto toimii parhaiten silloin, kun kaikissa toimissa ja viroissa on tekijät. Tällä hetkellä suurin ongelma on henkilökunnan pitovoiman puute. Henkilökunnan vaihtuvuus on suurta, entistä kokemattomammat henkilöt joutuvat työskentelemään osaamisensa äärirajoilla. Tämä ei ole kenenkään etu, kaikkein vähiten potilaan etu. Resurssit pitää kohdistaa nopealla aikataululla henkilökunnan pitovoiman lisäämiseen.

 

 

Liite 4 (Lastensuojelun sijaishuollosta tullut sähköposti 12.1.2022)

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Lastensuojelun sijaishuolto

 

Alle on poimittu sijaishuollon sosiaalityöntekijän sähköpostista oleellisimmat tiedot yksikön nykytilasta, kriisistä ja ajatuksia tilanteen korjaamiseksi

Asiakas- ja vakanssimäärät

- Asiakaslapsia on yhteensä 384

- kaksi johtavan sosiaalityöntekijän vakanssia (toinen tilapäinen)

- 15 sosiaalityöntekijän vakanssia (joista yksi tilapäinen)

- kuusi sosiaaliohjaajan vakanssia (joista kaksi tilapäistä)

- kaksi ohjaajan vakanssia

- kaksi toimistosihteerin vakanssia

- Täyttölupaa kahdelle tilapäiselle sosiaaliohjaajalle haetaan

- Tällä hetkellä yksikköömme on haussa kolme sosiaalityöntekijää. Hakuaikaa on jatkettu, koska yhtään pätevää hakijaa virkoihin ei tullut.

- Tällä hetkellä haetaan täyttölupaa kahdelle tilapäiselle sosiaaliohjaajalle. Nämä ovat ehdottomasti oikean suuntaisia toimenpiteitä, mutta tässä tilanteessa riittämättömiä.

- Olemme vihdoin saaneet pyytämäämme lisätyövoimaa, mutta enää virkoihin/ vakansseihin ei riitä hakijoita

- ammattipätevän sosiaalityöntekijän henkilöstövuokrauksesta on tehty päätös (tuotantojohtaja Laura Saurama 4.1.2022) – sosiaalityöntekijän välittävälle yritykselle on varaa maksaa, mutta kaupungin työntekijöille ei

Yksikön tilanne on – jälleen kerran – kriisiytynyt

- Vuoden 2021 aikana yksiköstä on lopettanut 12 sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri ja ohjaaja

       > näistä sosiaalityöntekijöistä kahdeksan irtisanoutui kohtuuttoman suureksi kasvaneen työmäärän vuoksi, näistä viisi on työskennellyt yksikössä pidempään kuin vuoden

- tämän vuoden puolella irtisanoutuneita on johtava sosiaalityöntekijä ja ohjaaja

- Tällä hetkellä meillä on asiakaslapsia, joiden sosiaalityöntekijä on vaihtunut useamman kerran viimeisen vuoden aikana. Joidenkin lapsien asioista vastaavina sosiaalityöntekijöinä toimivat johtavat sosiaalityöntekijät oman työnsä ohella. Tämä ei ole näiden lasten edun mukaista.

- Työskentely yksikössä on äärimmäisen mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta tällä hetkellä kohtuuttoman raskasta.

- Yksikön työntekijät ovat tehneet konkreettisia ehdotuksia yksikön tilanteen vakauttamiseksi jo alkuvuodesta 2021.

Työkuorma

- Jatkuvat muutokset kuormittavat työyhteisöä.

- Kokeneiden työntekijöiden lähtiessä paljon käytännön osaamista ja tietoa katoaa. On yhä vähemmän niitä kokeneita työntekijöitä, jotka pystyisivät perehdyttämään uusia tulijoita (kuusi yli vuoden yksikössä työskennellyttä sosiaalityöntekijää).

- kaikilla on lähtökohtaisesti liikaa työtä

- jatkuva asioiden selvittäminen lisää työkuormaa

- uudempien tulijoiden perehdyttäminen lisää työkuormaa

- Tarkistuksia palkkoihin ei ole luvassa

Ratkaisuajatuksia

- Sitouttamispalkkio

- palkkataso vastaamaan raskasta työtä

- yksikön tilanteen tarkkaan seurantaan otto välittömästi, ja valvominen, että tarvittavat toimenpiteet tehdään sijaishuollon yksikön tilanteen vakauttamiseksi ja nykyisten työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn turvaamiseksi.

 

 

Liite 5 (Lakkatien erityislastenkodista saatu sähköposti 28.1.2022)

Lastensuojelu / Sijaishuolto

Alle on poimittu Lakkatien erityislastenkodista tulleesta sähköpostista oleellinen tieto, mitkä edellyttävät lautakunnan jäseniä vaatimaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi henkilöstövajeen vuoksi.

 

Alustus

”Lastensuojelulain ja sijaishuollon laatukriteerien mukaan sijaishuoltopaikan tehtävänä on huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta ja turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuollossa on huolehdittava lapsen oikeuksien toteutumisesta, huomioitava lasten yksilölliset tarpeet ja tarjottava lapselle hänen tarpeidensa mukainen kasvuympäristö. Sijaishuoltopaikan tehtävänä on tukea ja edistää lapsen yhteydenpitoa läheisiin ja tehdä työtä suunnitelmallisesti. Tehtävänä on myös dokumentoida kaikki lapsen tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot. Sijaishuoltopaikassa on laadittava jokaisesta lapsesta joka kuukausi kuukausikooste. Lisäksi jokaiselle lapselle on laadittava lastensuojelulain mukainen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän laatimaa asiakassuunnitelmaa. Sijaishuoltopaikan lakisääteisenä tehtävänä on ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin, mikäli lapsi on poistunut luvattomasti sijaishuoltopaikasta tai ei ole palannut ennalta sovitusti. Sijaishuoltopaikan tehtävänä on myös käyttää lastensuojelulain mukaisia rajoituksia tarpeen vaatiessa.”

Lastensuojelulain mukaan

1. ”lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.”

2. ”Hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön määrässä ja henkilöstörakenteessa on otettava huomioon toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne. Henkilöstön riittävästä määrästä, osaamisesta ja perehdytyksestä on huolehdittava siten, etteivät niihin liittyvät puutteet aiheuta rajoitusten käyttäm2istä, lapsen turvallisuutta vaarantavia ja ihmisarvoa alentavia rajoitustoimen-piteiden toteuttamistapoja ja käytäntöjä.”

 

- Lakkatien erityislastenkodissa on 18 paikkaa

- Työ erityislastenkodissa on vaativaa. Asiakasryhmä on erityisen vaikeahoitoista ja arjessa on paljon uhka- ja väkivaltatilanteita. Lakkatielle sijoitetuilla lapsilla on suuria haasteita koulunkäynnissä, paljon terveydenhuollon kontakteja ja vaativaa lääkehoitoa

- Jokaisella osastolla on vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja, seitsemän ohjaajaa ja yöhoitaja

- Osastojen vakituisen henkilöstön määrä on siis yhteensä 30

Lapset on sijoitettu Lakkatien erityislastenkotiin sillä

- he tarvitsevat erityislastenkodissa olevan henkilöstön osaamista ja kasvuympäristöä

- vahvan henkilöstömitoituksen

- Lapset tarvitsevat elämäänsä turvallisia, pysyviä ja tuttuja aikuisia, jotka pystyvät tarjoamaan heille korjaavia kokemuksia vuorovaikutuksesta ja turvallisesta arjesta.

Nykytilanne

- Tällä hetkellä Lakkatien erityislastenkodissa ei ole tarvittavaa määrää henkilöstöä.

- Vuonna 2021 irtisanoutuneita, virkavapaalle tai opintovapaalle lähteneitä on suuri määrä

        >Kahden viikon kuluttua eli 7.2.2022 alkaen vakituisia toimia on täyttämättä kaksi ja pitkäaikaisia sijaisuuksia kuusi. Tämä tarkoittaa sitä, että vakituisia tai pitkäaikaisia ohjaajia puuttuu yli kolmasosa.

- väkivaltatilanteet, henkeä ja terveyttä uhkaava viiltely, lasten karkailu ja päihteidenkäyttö on viikoittaista

- Henkilökuntavajeesta huolimatta asiakaspaikat ovat tällä hetkellä täynnä ja kaksi viimeistä tyhjää paikkaa on varattu uusille lapsille

- Omien pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten hoidon lisäksi on pitänyt paikata perhetukikeskuksien vastaanotto-osastoja

- Työturvallisuusilmoituksia on tehty Haipro-järjestelmään 26 kappaletta 1.-26.1.2022 välillä

          >Pääasiassa tilanteet ovat olleet todellisia väkivaltatilanteita, joissa työntekijöihin on kohdistunut väkivaltaa. Lisäksi uhka- ja väkivaltatilanteita on ollut lasten kesken, jolloin myös potilasturvallisuus vaarantuu.

Syyt henkilöstövajeelle

- Yhtenä suurimpana syynä työntekijöiden lähtemiseen on ollut se, ettei palkkaus vastaa työn vaativuutta.

           >Ohjaajan kuukausipalkka on 2430,65 euroa (Samaan aikaan esimerkiksi Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä maksaa ohjaajalle 2550,85 euroa)

           >sairaanhoitajan 2465,84 euroa

           >vastaavan ohjaajan 2675,16 euroa (Liedon kunta sosiaaliohjaajalle 2795,30 euroa, Perusturvakuntayhtymä Akseli sosiaaliohjaajalle 2753,12 euroa)

- Palkkauksesta keskusteltaessa ylempien johtajien kanssa, vastaus on usein ollut se, ettei Turku kilpaile palkoilla tai vuoden 2022 aikana ei tehdä mitään palkkojen nostamisen eteen, vaan odotetaan vuoden 2023 sote-uudistusta. Lastensuojelulaitoksessa tehtävä työ ei pysähdy tai odota vuoteen 2023.

Tehdyt toimenpiteet

Lakkatien erityislastenkodin johtaja ja vastaavat ohjaajat ovat viimeisen vuoden ajan tehneet paljon työtä sen eteen, että Lakkatielle saataisiin rekrytoitua pysyvää ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Suuri panostus rekrytointiin ei kuitenkaan ole tuottanut tulosta.

- Avoimet paikat on laitettu julkiseen hakuun

- on tehty korkeakouluyhteistyötä

- käyty läpi vanhoja työhakemuksia

- oltu yhteydessä vanhoihin työntekijöihin

- laitettu ilmoituksia sosiaalisen median eri kanaviin

- kysytty kaikki vähänkin tutut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset töihin

- Lakkatien esimiehet ovat keskustelleet tilanteesta palvelupäällikkö Markku Hirvelän kanssa ja johtaja on ollut yhteydessä lastensuojelun johtajaan Eira Virolaiseen.

 Jatko

- tilanteeseen on saatava apua ylemmältä tasolta. Lasten edun mukainen suunnitelmallinen ja laadukas hoito ja kasvatus, lasten ja henkilöstön turvallisuus sekä lakisääteisten tehtävien toteuttaminen vaarantuvat vakavasti, mikäli tilanteeseen ei tule muutosta eikä henkilöstövajetta saada korjattua.

- Pyydämme teiltä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet nopeaa reagointia tilanteeseen.

Lisää kommentti

Tällä kysymyksellä varmistetaan, että et ole roskapostia lähettävä skripti.

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.