Lisää kommentti

Submitted by Anonyymi (ei varmistettu) on To, 21.11.2019 - 08:04

Ikilinkki

Yhteiskunnan tulisi kyetä paremmin tukemaan sitä, että nuoren tarpeet huomioidaan.

Fyysiset tarpeet kuten laadukas ja ravitseva ruoka, puhdas vesi ja ilma sekä myös riittävä liikunta on perustarpeita, jotka tarjoavat pohjan nuoren hyvinvoinnille.

Turvallisuus tarkoittaa fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Nuoren elinympäristö voi olla sellainen, että suurimman vaaran fyysiselle ja henkiselle turvallisuudelle aiheuttaakin esimerkiksi päihteet kuten huumeet. Esimerkiksi koulussa on coolina pidetty porukka, jonka kautta saa huumeita ja muita päihteitä.

Läheisyys ja rakkauden tarpeet vaativat porukan johon nuori kokee kuuluvansa, kuten perhe jossa välitetään ja rakastetaan sekä kaverin ja kaveriporukan vaikka koulun ja harrastusten kautta johon kuulua tärkeänä osana. Vaarana on että läheisyyttä ja rakkautta aletaan hakea väärästä porukasta tavalla, joka sitä ei tarjoa turvallisesti esimerkiksi päihteiden yms. kautta.

On tärkeää, että nuori kokee, että häntä arvostetaan ja hän arvostaa myös itseään. Yhtä tärkeää nuorelle on myös kyky arvostamaan muita ja nähdä arvokasta arvostamisen arvoista ympärillään.

Kyky itsensä toteuttamiseen tuo nuorelle mahdollisuuden ottaa omat kykynsä ja potentiaalinsa täydesti käyttöön.

Esimerkiksi koulun ei pidä mielestäni pyrkiä 100% itsensä toteuttamiseen. Nuorella tulee mielestäni olla esimerkiksi 5-10% kouluajasta mahdollista toteuttaa itseään, jolloin kuitenkin suurin osa yli 90% nuoren koulussa oloajasta jää muiden alemman tason tarpeiden toteuttamiseen.

Opettajalla on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa luokan ilmapiiriin, vaikkakin vaikutus on hyvin tärkeä. Esimerkiksi samalla opettajalla voi olla eri vuosina hyvin erilaisen ilmapiirin omaavia luokkia. Yksi oleellinen kysymys tässä on millaiset oppilaat valikoituvat luokan johtohahmoiksi.

Jos johtohahmoiksi valikoituvat vaikka kaksi positiivista ja reipasta tyttöä, jotka ottavat kaikki mukaan ja pitävät yllä positiivista ilmapiiriä luokassa. Tuossa luokassa kaikki kokevat itsensä hyväksytyiksi ja tärkeiksi eikä esimerkiksi kenenkään kiusaamista hyväksytä.

Seuraavana vuonna saattaakin samalla opettajalla olla luokka, jonka johtohahmoiksi valikoituu kaksi poikaa, jotka pitävät vallasta kiinni muita alistamalla ja pilkkaamalla yms. ja pyrkivät vielä myymään päihteitä muille.

Näissä kahdessa eri vuosien mutta saman opettajan luokassa voivat nuoren kasvuolosuhteet, jotka muokkaavat nuoren koko loppuelämää olla hyvin erilaiset.

Tulisi kyetä vaikuttamaan siihen, millaiset nuoret valikoituvat kunkin luokan johtohahmoiksi ja millaisen ilmapiirin nämä luokan johtohahmot luovat ympärilleen.

Uskon että nuorisoneuvolla on hyvä tapa lisätä nuorten ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointia. Pelkkä kuinka menee ja onko kotona kaikki kunnossa ei riitä kysymyksiksi.

Nuorisoneuvolassa nuoren tarpeisiin voidaan paneutua asiantuntevammin ja tarkemmin kuin nykysysteemin satunnaisella käynnillä terveydenhoitajalla.

Tällä kysymyksellä varmistetaan, että et ole roskapostia lähettävä skripti.

Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.